SpringBoot --- spring-boot-maven-plugin 插件的使用记录

插件引入

1
2
3
4
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>

打包可执行 jar 重命名

1
2
3
4
5
6
7
8
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
<!--可执行 jar 重命名-->
<classifier>exec</classifier>
</configuration>
</plugin>

定义环境变量

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
<environmentVariables>
<ENV1>5000</ENV1>
<ENV2>Some Text</ENV2>
<ENV3/>
</environmentVariables>
</configuration>
</plugin>

定义系统变量

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
<systemPropertyVariables>
<property1>test</property1>
<property2>${my.value}</property2>
</systemPropertyVariables>
</configuration>
</plugin>

更多使用方法参考 文档